Primăria Pitești caută angajați!

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 15.02.2017, ora 10.00, un concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcții publice vacante:
Inspector clasa I gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Certificate de Atestare Fiscală
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura științelor economice sau în ramura științelor administrative-specializarea administrație publică;
- cunoștințe de utilizare a calculatorului dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri de operare pe calculator.

Inspector clasa I gradul profesional principal din cadrul Serviciului Urmărire Încasare Impozite și Taxe Locale
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura științelor economice, juridice sau în ramura științelor administrative-specializarea administrație publică;
- vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.
- cunoștințe de utilizare a calculatorului dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri de operare pe calculator.

Inspector clasa I gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Achiziții Administrativ;
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura științelor economice;
- cunoștințe de utilizare a calculatorului dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri de operare pe calculator.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 15.02.2017, ora 10.00 – proba scrisă;
- 21.02.2017, ora 10.00 – interviul.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 06.02.2017.

Pentru acte necesare, click aici.