4 scheme de ajutor pentru IMM-uri

Guvernul a aprobat astăzi primele 4 scheme de minimis, care au ca scop încurajarea și stimularea înfințării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.
Cele 4 scheme sunt concepute ca fiind programe multianuale și se acordă sub forma unor alocații financiare nerambursabile.
Bugetul total dispus pentru cele 10 programe naționale este 159,490 milioane lei.
Guvernul speră, ca prin implementarea acestor scheme, să crească numărul IMM-urilor nou înființate, dar și locurile de muncă.
Cele 4 scheme de minimis sunt:
1. „Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață”.
Se estimează că 156 de operatori economici vor beneficia de acest program. Schema de finanțare va fi de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei.
2.„Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri”.
Se estimează minimum 500 de beneficiari. Schema de finanțare reprezintă cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.
3. „Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”.
Minimum 10 agenți economici vor beneficia de acest program, scema de finanțare fiind de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 50.000 lei.
4. „Programul pentru organizarea Târgurilor IMM-urilor”.
600 de beneficiari se vor bucura de acest ajutor. Schema de finanțare este reprezentată printr-o alocaţie financiară nerambursabilă pentru decontarea cheltuielilor IMM aferente participării la târg.