ABAAV Argeș: Investiții propuse pentru anul 2019

Ieri, Bogdan Gorunescu, directorul Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea a prezentat obiectivele pentru anul 2019.


1. Regularizare râu Cotmeana la Lunca Corbului și pârâu Vârtej, afluent al râului Cotmeana, în localitatea Băbana, județul Argeș
Valoare totală investiție: 2 735 185 lei 
Lucrarea a fost demarată în anul 2018
Scopul investiției:  executarea lucrărilor de protecție maluri a râului Vârtej și afluentului Cotmenița
Program de finanțare pentru anul  2019:  500 000 lei (sursa - buget de stat) 

 

2. Regularizare pârâu Bascov, amonte de confluența cu râul Argeș, județul Argeș
Localități: comuna Bascov, comuna Cotmeana, comuna Drăganu
Număr de locuitori protejați: 10000
Valoare totală a investiție: 7 044 108 
Lucrare demarată în anul 2018 
Program de finanțare pentru anul 2019: 5 250 000 lei (sursa - buget de stat)
Capacități: recalibrare albie pe o lungime de 5 Km și apărări de mal pe  o lungime de 1,8 Km
Scopul investiției:  executarea lucrărilor de stopare a eroziunilor malurilor și recalibrarea albiei pârâului Bascov 
Data începerii investiției: 2018

 

3.Extindere și reparație, Regularizare Valea Drăghici, județul Argeș
Localitate: Comuna Mihăiești 
Număr de locuitori protejați: 1000 
Valoare totală investiție: 4 000 000 lei 
Lucrare demarată în anul 2018 
Program de finanțare 2019: 2 500 000 lei (surse proprii)
Capacități: apărare de mal pe o lungime de 500 mmetri, 6  praguri de fund 
Scopul investiției: Înlăturarea  efectelor calamităţilor naturale produse în luna iunie 2018 
Data începerii investiției: 22.10.2018

 

4. Regularizare și consolidare râu Vedița în localitatea Vedea, județul Argeș
Comuna Vedea
Număr de locuitori protejați: 2000
Valoare totală a investiție: 2 168 883 lei
Lucrare demarată în anul 2011 
Program de finanțare în anul 2019: 300 000 lei (sursa - buget de stat) 
Scopul investiției:  executarea lucrărilor de construcție în albia minoră și majorară a cursului  râului Vedea  

 

5. Regularizare pârâu Budeasa, comuna Budeasa, mal drept acumulare Mărăcineni, județul Argeș
Localitate: comuna Budeasa  
Număr de locuitori protejați: 2000 
Valoarea totală a investiție: 3.735.000 lei
În procedură de achiziție publică (Proiect tehnic, Construcție și Montaj). 
Program de finanțare în anul 2019: 3.735.000 lei (surse proprii)  
Capacități: Amenajare albie pe o lungime de 3,660 Km și protecție  mal  pe o lungime de 1,200 Km
Scopul investiției:  Executarea lucrărilor de stopare a eroziunii malurilor pârâului Budeasa
Data începerii investiției: 2019

 

6. Amenajarea râului Argeș pe sectorul Barajului Golești – baraj Ogrezeni în vederea stabilizării albiei, județul Argeș  
Localitațile în care se derulează proiectul: Căteasca și Leordeni
Valoarea totală a investiției: 3.500.000 lei
Program de finanțare 2019: 3.500.000 lei (surse proprii)
Data finalizării investiției: 2019 
Capacitățile și lucrările care vor fi construite: 2 praguri de fund și apărare de mal pe o lungime de 100 m  
Scopul investiției: stoparea fenomenului de erodare a talvegului râului Argeș în zona podului de pe DJ 703B, între localitatea Cătesca și localitatea Leordeni 
Data începerii lucrărilor: 2019

 

7. Punerea în siguranţă a Barajului Goleşti, 
Valoarea totală a investiției: 8.492.229 lei
Program de finanțare 2019 : 2.000.000 lei (surse  proprii)    
Scopul investiției: lucrări de reabilitare a barajului Golești (repararea betoanelor la suprastructură, refacerea căii pe pod, recondiţionarea parapetului pietonal, repararea trotuarelor, precum şi refacerea rampelor de acces în zonele cu degradări.
Data începerii lucrărilor: 2019

 

 Lucrările cuprinse în programul de gospodărire a apelor în anul 2019, în județul Argeș


În anul 2019 Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea a cuprins în planul anual de gospodărire a apelor lucrări de întreținere a cursurilor de apă cât și a lucrărilor și echipamentelor hidrotehnice exploatate. Lucrările programate în județul Argeș, pentru întreținerea cursurilor de apă vizează punctele critice, inventariate.

Recalibrare pârâu Valea Danului (localitatea Valea Danului) 
Recalibrare Valea Măgura (localitatea Albeștii de Arges) 
Recalibrare regularizare râu Vâlsan sector Braduleț (localitățile Vâlcele, Mălureni, Mușetești) 
Recalibrare regularizare râu Doamnei (localitatea Domnești) 
Decolmatare Valea lui Nan (localitatea Mălureni) 
Recalibrare regularizare râu Argeș (localitatea Arefu) 
Recalibrare Valea Sasului ( localitatea Curtea de Arges) 
Reprofilare râu Argesel (localitatea Valea Mare Pravăț) 
Reprofilare râu Bratia (localitatea Bălilești) 
Intretinere Regularizare Râul Targului la Campulung (localitatea Campulung) 
Reprofilare regularizare albie râul Doamnei (localitatea Micești) 
Decolmatare regularizare Valea Mare  (localitatea Stefănești) 
Reprofilare albie  pârâu Budisteanca (localitatea Bogați) 
Reprofilare albie  pârâu Râncăciov (localitatea Călinești) 
Reprofilare albie  pârâu Valea Valeni (localitatea Văleni) 
Reprofilare albie  pârâu Cârcinov (localitățile Dobrești și Topoloveni) 
Reprofilare regularizare râu Neajlov (localitatea Rătești) 
Reprofilare amenajare pârâu Răstoaca (localitatea Valea Mare) 
Consolidare biologică mal drept  râu Teleorman, aval pod DN 65, zona Podu Broșteni, oraș Costești, jud. Argeș (consolidare vegetativă) Costești.