Absolvenții de liceu așteptați să se înscrie la AJOFM!

Pentru a beneficia de facilitățile acordate potrivit Legii Nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, este obligatorie înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.

Dacă în decurs de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă, nu urmează o formă de învățământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinnță în vigoare, absolvenții de liceu pot solicita acordarea indemnizației de șomaj.

Acest drept se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei.

În cazul în care absolvenţii nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă, ale căror date de contact sunt disponibile la adresa: http://www.anofm.ro/contacteaza-ne