Investiții importante în 4 localități din Argeș

Conducerea Consiliului Județean Argeș a continuat seria deplasărilor în teritoriu pentru a analiza la fața locului stadiul implementării proiectelor. Astfel, președintele Dan Manu, vicepreședintele Ion Mînzînă și administratorul județului, Maria Dinu, au efectuat o vizită de lucru în mai multe localități pe traseul Schitu Golești, Mihăești, Stâlpeni, Țițești. 


Anul 2019 este anul implementării proiectelor, asta după ce, din 2016 și până în prezent, Consiliul Județean Argeș a alocat fonduri pentru realizarea investițiilor în cele trei domenii prioritare: sănătate, educație și infrastructură.


Comuna Schitu Golești – 2019:
- Consiliul Județean Argeș a investit în infrastructura școlară. Aici au fost alocați bani pentru execuția instalațiilor de încălzire și apă caldă menajeră la Grădinițele Valea Pechii și Lăzărești și pentru anveloparea Școlii Gimnaziale Schitu Golești. 
- În comuna Schitu Goleștii, Consiliul Județean Argeș a alocat fonduri pentru racordarea sistemului de alimentare cu apă a satului Loturi la rețeaua magistrală Câmpulung - Schitu Golești.
- Tot aici este în implementare un proiect cu finanțare europeană “Soluții concrete pentru probleme reale”, ce are drept scop incluziunea socială și profesională a 600 de persoane prin reconversie profesională.
- Prin programul guvernamental PNDL II, în comuna Schitu Golești, a început implementarea proiectului privind rețeaua de canalizare menajeră și stația de epurare.


"În comuna Schitu Golești am vizitat cele mai importante obiective în care a investit și Consiliul Județean Argeș. Am mers în unitățile de învățământ, toate sunt în normalitate și au toaletele în interior. Am mers și la dispensar unde, pe lângă medicul de familie, funcționează și un cabinet de stomatologie și un punct farmaceutic. De asemenea, au început și lucrările la proiectul finanțat prin programul guvernamental PNDL II." - Dan Manu, președintele Consiliului Județean Argeș 


"Mulțumim pentru vizită și pentru sprijinul financiar acordat de Consiliul Județean Argeș, și aici mă refer atât la investițiile în școli cât și la banii alocați pentru investiția care vizează schimbarea sursei de apă" – Vasile Miriță, primar comuna Schitu Golești.


Comuna Mihăești – 2019:
- Și în comuna Mihăești s-au făcut investiții majore în infrastructura școlară. Astfel, au fost alocate fonduri pentru:
• Reabilitare Școala Generală sat Valea Popii și Școala Drăghici
• Construire grupuri sanitare și amenjare cabine speciale pentru persoanele cu handicap la școlile din comune
• Construire grup sanitar la Școala din cătunul Rudeni
• Reabilitare școală acces grupuri sanitare și acces din exterior la Școala Furnicoși
- Consiliul Județean Argeș a alocat fonduri și pentru infrastructura de apă potabilă și canalizare în satele Mihăești și Drăghici
- În ceea ce privește infrastructura rutieră a fost asfaltat DC 316, Drăghici – Lunguri
- La Mihăești a fost reabilitat și dispensarul uman cu fonduri alocate de la bugetul județean
- Au fost alocate fonduri și pentru reabilitarea Căminului Cultural de la Drăghici
- Prin programul guvernamental PNDL II a demarat proiectul de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satul Drăghici.


"Am vizitat principalele obiective asumate în 2016 de Consiliul Județean în colaborare cu Consiliul Local și cu Primăria, școlile, grădinițele, dispensarul care este acum renovat, dar și proiectul de canalizare se ce realizează prin PNDL II. Și noi, Consiliul Județean Argeș, avem aici o investiție pe PNDL II, podul de la Drăghici, iar într-un interval scurt de timp vom demara lucrările și la acest obiectiv" - Dan Manu, președintele Consiliului Județean Argeș.


"De doi ani și jumătate avem o conlucrare perfectă cu Consiliul Județean Argeș. Pentru că noi, comuna Mihăești, dacă nu am fi sprijiniți de Consiliul Județean Argeș nu am putea să facem atâtea investiții. Vom încerca să păstrăm acest ritm al investițiilor și în continuare" – Gheorghe Matei, primar comuna Mihăești.


Comuna Stâlpeni- 2019:
- Consiliul Județean Argeș a investit în infrastructura școlară, alocând fonduri pentru reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ: 
• Construire și modernizare grupuri sanitare Școala Livezeni
• Achiziționarea a trei centrale termice la Școala Rădești și Grădinița cu Program Prelungit Stâlpeni
• Modernizare toalete Colegiul Tehnologic I.C. Petrescu
- În ceea ce privește rețeaua de alimentare cu apă și rețeaua de canalizare au fost locate fonduri de la bugetul județean pentru:
• Stații de clorinare pentru patru bazine de apă
• Cofinanțare rețea publică de apă uzată sat Rădești, Cotoreni și ulița “Cicu Preoteasa”
• Reabilitare, canalizare și stație de epurare zona central blocuri
• Construire bazin apă
- Au fost alocate fonduri pentru regularizare Râul Târgului
- Prin programul guvernamental PNDL II, dar și prin cofinanțare de la Consiliul Județean Argeș, în comuna Stâlpeni sunt finalizate sau sunt în stadiu avansat de execuție proiectele:
• Reabilitare canalizare și înființare stație de epurare în zona centrală „Blocuri vechi”
• Extindere rețea publică de apă uzată Cotoreni și Ulița Cicu Preoteasa
• Extindere rețea publică de apă uzată sat Rădești
• Prima înființare rețea publică de apă uzată în sat Rădești


"Felicit și administrația comunei Stâlpeni pentru investițiile realizate din bugetul local, prin cofinanțare de la bugetul județean sau prin programul guvernamental PNDL II. Și aici toate școlile au toaletele în interior, am văzut rețeau de apă și canalizare, stațiile de epurare dar și drumurile comunale ce au fost asfaltate, toate investiții de anvergură realizate în echipă" - Dan Manu, președintele Consiliului Județean Argeș.


"Vă mulțumesc dumneavoastră, Consiliului Județean, Guvernului și parlamentarilor noștri pentru sprijinul acordat pentru dezvoltarea localității noastre. Sunt investiții majore și sperăm ca și cetățenii să fie mulțumiți" - Gabi Șerbănoiu, primar comuna Stâlpeni.


Comuna Țițești – 2019
- Consiliul Județean Argeș a investit în reabilitarea și modernizarea unităților școlare din comuna Țițești, astfel:
• Construire gard și parcare Grădinița Țițești
• Lucrări de refacere și modernizare Grădinița Țițești
• Centrală termică pe combustibil solid (lemn) pentru Școala Primară Valea Mănăstirii
- Prin programul guvernamental PNDL II, în comuna Țițești a fost asfaltat un drum comunal


"Și în comuna Țițești am fost interesați de investițiile ce au avut cofinanțare de la Consiliul Județean Argeș dar și de proiectul realizat prin programul guvernamental PNDL II, asflatare drum comunal, finalizat deja. Este o comună puternică ce are multe venituri proprii, o localitate care are canalizare, apă, gaze." - Dan Manu, președintele Consiliului Județean Argeș


"În primul rând, vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat, mă refer la grădiniță și școală și la acest program guvernamental, în urma căruia am reușit să asfaltăm un drum, în urma realizării unor investiții de apă și canalizare. Mai este mult de muncă, dar cred că împreună și cu sprijinul dumneavoastră vom reuși să o dezvoltăm și mai bine" – Gheorghe Savu, primar comuna Țițești.