Admitere la Magistratură: Înscrierile au loc luna aceasta

Potrivit unui anunț recent postat pe site-ul Avocatnet.ro, absolvenţii facultăţilor de drept interesați să intre în magistratură se pot înscrie luna aceasta.
Concursul de admitere în magistratură de anul acesta are loc în perioada 7 februarie - 22 mai 2017, însă locurile se vor ocupa rapid.
Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului privind concursul pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, la tribunalele (pentru judecător) sau la parchetele de pe lângă tribunale (pentru procuror), în ale căror circumscripții domiciliază candidații, până la 28 februarie 2017.

CITEȘTE ȘI ... Puțini absolvenți ai Universității Pitești intră la Magistratură


Sunt scoase la concurs 85 de posturi pentru judecători și 43 de posturi de procuror, în diverse zone ale țării. La fel ca în fiecare an, concursul constă în două etape, prima fiind reprezentată de proba scrisă (din 9 aprilie 2017)și de testarea de logică (23 aprilie 2017), iar cea de-a doua etapă este proba interviului.
Candidații eligibili vor susține interviul în perioada 8-21 mai 2017.
Cei care vor să se înscrie la concurs trebuie să știe că au nevoie o vechime în specialitate de cel puțin cinci ani calculat la data susținerii primei probe a concursului, adică proba scrisă. Concret, candidații trebuie să îndeplinească toate aceste condiții:

 • cetățenia română și domiciliul în România;
 • capacitatea deplină de exercițiu;
 • să fie licențiați în drept;
 • să nu aibă antecedente penale sau cazier fiscal;
 • cunoașterea limbii române.

Totuși, chiar dacă au îndeplinit toate aceste condiții și au ajuns pe lista finală cu candidații admiși la concurs, aceștia trebuie să știe că, ulterior afișării rezultatelor finale, vor mai trece prin două verificări: pe de-o parte, vor fi verificați pentru a fi apți din punct de vedere medical și psihologic, iar pe de altă parte, vor fi verificați în privința bunei reputații.

Pe lângă cererea de înscriere (modelul este atașat articolului) se mai adaugă la dosar și următoarele acte:

 • certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate de candidat;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate de candidat;
 • diploma de licență, în copie certificată pentru conformitate de candidat;
 • chitanța de plată a taxei de înscriere (taxa de înscriere la concurs este de 450 de lei și se plătește la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care se face înscrierea);
 • certificatul de cazier judiciar;
 • certificatul de cazier fiscal;
 • declarația pe propria răspundere privind existența unor eventuale întreruperi în activitate;
 • curriculum vitae;
 • carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către candidat.

Sursa Avocatnet.ro