Află ce taxe nu se mai plătesc la CEC Bank!

Începând de astăzi, 06.07.2016, taxele pentru eliberarea pașapoartelor și a permiselor de conducere vor putea fi achitate prin internet banking, virament bancacar, mandat poștal sau în numerar. Plata în numerar a acestor servicii nu va mai putea fi făcută prin casieriile CEC Bank.
Pe site-ul fiecărei instituții a prefectului, vor fi afișate codul IBAN, numărul codului fiscal, mențiuni legate de informațiile care trebuie completate de cetățeni pe documentele de plată, adresele trezoreriilor și ale casieriilor instituțiilor prefectului unde se poate face plata în numerar.
Actele necesare și termenele de eliberare ale documentelor emise de MAI, rămân neschimbate. Totodată, cetățenii pot depune cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice precum și pentru pașapoartele simple temporare la orice serviciu public comunitar, indiferent de locul de domiciliu.