Albeștii de Argeș - Concurs pentru muncitor calificat la Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare

Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare din comuna Albeştii de Argeş va organiza concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de muncitor calificat I, în cadrul Serviciului, pentru perioadă nedeterminată.

Condiţiile necesare pentru participarea la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat și  vechime în muncă de minimum 10 ani.

Calendarul desfășurării concursului:
– 10 iulie 2017 - termenul limită de depunere a dosarelor;
– 17 iulie 2017, ora 10:00 - proba practică;
– 19 iulie 2017, ora 12:00 - proba interviu.

Puteți obține relații suplimentare, cu privire la concursul de angajare, la Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare din Albeştii de Argeş sau la tel.: 0248/381.055.