Anunț al primăriei Costești privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral

Reprezentanții Primăriei Costești au publicat Dispoziția numărul 394 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în vederea organizării și desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020.

Având în vedere prevederile art.79 din Legea 115/2015, privind alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020; În temeiul dispozițiilor art.196 (1) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; se anunță următoarele: 

Art.1. Se stabilesc în orașul Costești, locurile speciale pentru afișaj electoral în vederea organizării și  desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020  după cum urmează:

Orașul Costești

panou fața sediului primăriei – 3 bucăți;
panou partea de sud parc central oraș-1 bucată;
strada Victoriei(fost magazin universal)-1 bucată;
strada Aleea Gării-1 bucată;
strada Pieții (zona bloc L27B) – 1 bucată;

Cartier Telești

strada Telești (fosta Școală generală)-1 bucată;
strada Telești (zona Datcu)-1 bucată;

Sat Podu Broșteni

zona stație maxi-taxi (intersecție spre Smei) –1 bucată;
Școala Generală (Grădinița) –1 bucată;
Sat Broșteni

zona stație maxi-taxi(zona lac)-1 bucată;
Școala Generală-1 bucată;
Sat Pârvu Roșu

zona Monument-1 bucată;
Sat Smei

fosta Școală generală-1 bucată;
Cartier Zorile

Biserica-1 bucată;
strada Rândunica (intersecție)-1 bucată;
Sat Stârci

zona Biserica-1 bucată;
        
Art.2. Utilizarea locurilor de afișaj electoral este permisă partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor minorităților naționale care participă la alegeri și candidaților independenți.

Art.3. Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 din prezenta dispoziție nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.

Art.4. Prezenta dispoziție va fi comunicată prin grija secretarului general al orașului Costești:

Instituției Prefectului;
Poliției orașului Costești
Biroului Administrativ Gospodăresc și Serviciului sere spații verzi-salubritate-întreținere străzi trotuare.