Anunț important de la Primăria Pitești! Vezi unde vor ajunge banii din amenzi

Începând cu data de 24.08.2018 intră în vigoare Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, prin care se modifică și se completează Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul sau sediul, după caz.

CITEȘTE ȘI ... Valeca s-a îmbrăcat în portocaliu la Loft Mamaia

Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul iar sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România şi persoanelor juridice fără sediu în România se fac venit la bugetul de stat.

CITEȘTE ȘI ... Incendiu în Pitești! Focul a fost aprins de oamenii străzii!

Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

Plata amenzilor se poate efectua şi cu cardul bancar prin intermediul Internetului la adresa www.primariapitesti.ro sau la adresa www.ghiseul.ro secţiunea Primăriei Municipiului Piteşti, pentru care contribuabilii nu datorează comision.