APIA Argeş a efectuat plăţi pentru acciza la motorină şi pentru ameliorarea raselor de animale

În acestă săptămână, A.P.I.A – Centrul județean Argeș a efectuat plăți din bugetul național aferente “Ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură”, trimestrul III și IV/2018, cu o valoare autorizată de 8.201.894 și “Ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale”, trimestrul IV/2018, cu o valoare totală de 7.550,74 lei, după cum ne-a informat directorul executiv, Mariana Pană. 

15 mai – data limită pentru depunerea cererilor de plată
În cadrul campaniei de depunere/primire a cererilor unice de plată pentru anul 2019, au depus cereri de plată 15.500 de fermieri, ceea ce reprezintă un procent de 112,04% raportat la aceeași perioadă a anului  2018. Suprafața totală solicitată la plată în 2019 este de 72.570 ha, fiind în creștere cu 131,81% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Fermierii sunt rugați să se prezinte la centrele locale și centrul județean până la data limită de depunere a cererii, respectiv 15 mai 2019, conform invitației primite.

Cei care nu respectă normele privind ecocondiţionalitatea riscă excluderea de la plată
APIA Argeş reaminteşte  fermierilor care dețin/administrează terenuri agricole și care desfășoară activități în perimetrul ariilor naturale protejate, cu excepția celor atribuite structurilor de administrare, au obligația să respecte cerințele legale în materie de gestionare SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice și SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică , precum și cerințele măsurilor impuse în planul de management al ariei protejate, compatibile cu cerințele pentru măsurile de sprijin direct. În situația în care planul de management al ariei protejate nu este elaborat/este în curs de elaborare, se respectă setul de măsuri de conservare stabilite de către administratorii ariilor naturale protejate respective. Nerespectarea de către fermieri (din neglijenţă, din neştiinţă sau in mod intenţionat) a normelor privind ecocondiţionalitatea conduce la aplicarea sancțiunilor administrative de reducere a plăţilor sau excluderea de la plată, pentru unul sau mai mulţi ani, după caz (art. 99 din Regulamentul 1306/2013).


Directrorul executiv al APIA Argeş, Mariana Pană îi roagă pe cei interesaţi ca, pentru orice alte informații legate de activitatea instituției, angajaţii acesteia le stau la dispoziție la sediul Centrului Județean Argeș, situat în str. Armand Călinescu, nr. 44, corp B, etj. II, precum și la nr.de telefon 0248/210536.