Aproape 500 de copii din Schitu Goleşti învaţă în şcoli şi grădiniţe moderne

Este cunoscut faptul că investiţiile în educaţie nu aduc beneficii imediate, rezultatele acestor investiţii apar în timp, pe măsură ce copiii parcurg diferite etape ale instruirii şcolare, începând cu învăţâmântul preşcolar, continuând cu cel primar, apoi gimnazial, în continuare cu liceul, pentru cei mai mulţi şi, în final, pentru o parte dintre copii, parcă tot mai puţini, studiile se finalizează cu învăţământul superior. La Schitu Goleşti structura şcolară cuprinde Şcoala Gimnazială Nr. 1,  Schitu Goleşti, cu învăţâmânt preşcolar, primar şi gimnazial, Şcoala Gimnazială Lăzăreşti, cu învăţământ primar şi gimnazial, şcoala de pe Strada Gării, cu învăţământ preşcolar şi primar, Grădiniţa cu Program Normal Valea Pechii şi Grădiniţa cu Program Normal Lăzăreşti. 


Un număr de 498 copii învaţă în Schitu Goleşti în clădiri moderne, cu grupuri sanitare interioare, încălzire cu gaze naturale. S-au făcut învestiţii în ultimii ani în aceste unităţi şcolare, cele mai importante fiind: îmbunătăţirea confortului termic prin lucrări de anvelopare la Şcoala Gimnazială Nr. 1, Schitu Goleşti, branşamente gaze naturale şi instalaţie termică la grădiniţele din satele Valea Pechii şi Lăzăreşti, teren sintetic, parcuri de joacă pentru copii la Grădiniţa Valea Pechii şi la şcoala din Strada Gării, împrejmuiri, table interactive, calculatoare, tablete pentru elevii clasei a VIII-a, care provin din familii cu venituri modeste etc. 

 


 Două săli de sport cu fonduri europene şi guvernamentale


Şcolile sunt pregătite pentru începerea noului an şcolar 2020-2021, în aceste zile realizându-se o extindere a grupului sanitar la Grădiniţa cu Program Normal Lăzăreşti, iar la Şcoala Gimnazială Lăzăreşti efectuându-se lucrări de finisaje interioare complexe. Şi, pentru că acestor şcoli, deşi au terenuri de sport în aer liber, le lipseşte o sală de sport, în maximum doi ani se vor construi două săli de sport moderne, pentru care este asigurată finanţarea. Astfel, la Şcoala Gimnazială Nr. 1, Schitu Goleşti se va construi o sală de sport cu tribună de 102 locuri, printr-un program derulat prin Compania Naţională de Investiţii, cu o valoare de investiţie de 6,5 milioane lei, asigurată din bugetul de stat, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, achiziţia de proiectare şi execuţie fiind în licitaţie, iar la Şcoala Gimnazială Lăzăreşti, prin Programul Operaţional Regional, axa de finanţare 10.1 B, se va construi o sală de sport şcolară, cu valoarea de 1,2 milioane lei, fonduri europene, UAT Schitu Goleşti fiind în etapa de contractare a finanţării cu Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

 


 Activitatea culturală a comunei - revigorată


S-a reuşit revigorarea activităţii culturale sau populare tradiţionale, elevii din Schitu Goleşti formând ansamblul de dansuri populare „Hora” şi grupul de canto popular „Muguraşii de la Schitu Goleşti”, precum şi trupa de teatru „Pitici şi voinici”, participând la numeroase festivaluri de profil de unde s-au întors cu premii şi distincţii. Începând cu anul 2016, s-a reînnodat tradiţia organizării Zilei Comunei Schitu Goleşti, la care, pe lângă spectacolele oferite localnicilor, a intrat în tradiţie premierea familiilor care împlinesc în anul de referinţă 50 de ani de căsătorie, de asemenea, sunt premiaţi elevii merituoși la învăţătură, dar şi sportivii din localitate cu merite sportive. De asemenea, tot începând cu anul 2016, anual, în ziua de 15 august, s-a organizat Ziua Diasporei Schitu Goleşti, o întâlnire cu locuitorii comunei plecaţi la muncă în străinătate. De altfel, 10 tineri plecaţi în străinătate s-au întors definitiv și, printr-un program de finanţare, derulat în cadrul Programului Ocupațional Capital Uman, au beneficiat de ajutorul de minimis de 25.000 euro şi şi-au deschis propria afacere acasă, la Schitu Goleşti.


Şi, pentru că s-au reabilitat și s-au dotat căminele culturale, s-au redat aceste cămine evenimentelor culturale, tradiţionale, evenimentelor publice, în general, organizându-se Balul de Paşte, serbările copiilor de sfârsit de an şcolar sau de Crăciun, simpozioane sau conferinţe pe diverse teme de interes general. Tot pentru cei mici au fost create şase parcuri de joacă în comuna Schitu Golești, din care 3 amenajate în anul 2018.


„Una dintre priorităţile noastre a fost și este punerea în valoare a clădirilor din domeniul public comunal nefolosite, dându-le şi o destinaţie conformă ideilor administrației publice locale, dar și dorinţelor locuitorilor. Astfel, Şcoala Veche Lăzăreşti, nefolosită, de peste 15 ani, face obiectul unui proiect, cu denumirea «Reabilitarea și dotarea clădirii socio-culturale», cu o valoare de investiţie de 2,1 milioane lei, sume provenind din fonduri europene, prin PNDR, şi buget local, lucrare care este în procedura de licitaţie a execuției. Clădirea socio-culturală va avea multiple funcţiuni, şi anume: arhivă, bibliotecă comunală, muzeu etnografic, cu o secţiune de specific minerit, clubul pensionarilor, vestiare pentru sportivi, sală de pregătire a ansamblurilor noastre folclorice, scenă.”, dezvăluie primarul Vasile-Tudorel Miriţă, un susţinător înfocat al proiectelor pentru educaţie, societate şi familie, trei componente între care există, în opinia sa, o legătură indisolubilă.