Ce vrăji au mai făcut directorii cu banii instituţiilor argeşene

Săptămâna trecută, „Ancheta” v-a prezentat o sinteză a rapoartelor întocmite de inspectorii Curţii de Conturi, în urma efectuării misiunilor de audit la primăriile din Argeş. Astăzi este rândul celorlalte instituţii publice auditate din punct de vedere al gestiunii economico-financiare, în 2018 fiind luate la puricat actele contabile ale unui număr de 21 de entităţi bugetare din judeţ. Dintre aspectele constatate, vi le oferim pe cele semnificative.

 

CITEȘTE ȘI .... Gaură de peste 7 milioane lei în bugetele primăriilor din Argeş


 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ARGEŞ


Auditul efectuat la casele județene de asigurări de sănătate a identificat deficiențe referitoare atât la evidența contabilă și raportarea către CNAS, validări și decontări nelegale pentru unele prescripții sau servicii medicale, cât și la plăți efectuate în afara cadrului legal. CAS Argeş se regăseşte pe lista caselor judeţene cu trei tipuri de nereguli:
# validarea și decontarea nelegală a unor reţete compensate pentru persoane care nu se încadrau în categoria celor beneficiare;
# validarea și decontarea nelegală a unor servicii medicale și prescripții de medicamente, în perioada în care pacienții figurează ca fiind internați în spitalizare continuă;
# plata nelegală a unor sume reprezentând servicii medicale, dispozitive medicale și prescripții de medicamente pe numele unor persoane decedate.

 

 

 APĂ CANAL 2000 SA


Inspectorii Curţii de Conturi apreciază că reprezentanţii Apă Canal care ar fi trebuit să estimeze costurile lucrărilor necesare înlocuirii unei conducte de la intersecţia dintre strada Lânăriei şi Bulevardul Petrochimiştilor au greşit formulele de calcul. Din acest motiv, societatea a ajuns să deconteze lucrări realizate la prețuri supraevaluate, plătind nelegal executantului suma de 77.035 lei pentru care au fost calculate majorări de întârziere aferente de 17.718 lei. Pe parcursul controlului, suma de 94.753 lei s-a recuperat integral.
 O altă abatere s-a constatat în ceea ce priveşte decontarea transportului salariaţilor Apă Canal pe ruta Pitești - Uzina de apă Budeasa și retur, valoarea plăţilor fiind stabilită pe baza unui parcurs rutier mai mare decât cel real. Cu alte cuvinte, prestatorul de servicii a „lungit” traseul pentru a primi mai mulţi bani, în perioada 1 ianuarie 2016 - 31 octombrie 2018 prejudiciul calculat fiind de 63.360 lei plus majorări de întârziere de 10.018 lei.
La control a rezultat că Apă Canal a derulat relații comerciale cu 20 de firme pentru care, în perioada 2013-2018, în baza unor sentințe definitive ale instanței s-a închis procedura de faliment sau s-a confirmat un plan de reorganizare. Din acest motiv, societatea de distribuţie a apei nu a mai putut încasa contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate în sumă totală de 186.068 lei (din care TVA 29.074 lei), sumă care a fost trecută pe costuri în baza aprobărilor consiliului de administrație.

 

 

 

 DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ARGEȘ


S-a plătit nelegal din fonduri publice, în perioada septembrie 2016 – ianuarie 2017, suma de 52.826 lei reprezentând contravaloarea drepturilor salariale acordate angajaţilor entităţii peste nivelul prevăzut de reglementările aplicabile în intervalul menţionat, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 4.633 lei.
De asemenea, au fost angajate, în perioada ianuarie-iunie 2017, cheltuieli de personal în suma totală de 765.588 lei, fără aprobare în condițiile legii, și fără surse de finanțare, fapt care a condus la plata nelegală a sumei de 203.842 lei, reprezentând drepturi de natură salarială acordate necuvenit, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 15.579 lei. Acesta a fost, de altfel, şi sămânţa conflictului apărut între directorul Viorel Badea şi conducerea CJ.
Nu în ultimul rând, la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor, Curtea de Conturi a constatat că au fost efectuate plăţi nelegale de la capitolul „Indemnizații de delegare”, în valoare totală de 2.771 lei, reprezentând contravaloarea diurnei acordate necuvenit salariaţilor instituţiei în perioada 2015-2016.

 

 

 

 CENTRUL ȘCOLAR „SFÂNTA FILOFTEIA” VALEA MARE ȘTEFĂNEȘTI


Inspectorii Curţii de Conturi s-au dovedit intransigenţi în ceea ce priveşte modul în care instituţiile de asistenţă socială au cheltuit banii destinaţi beneficiarilor. Conform raportului întocmit anul trecut, pe parcursul lui 2017 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfânta Filofteia” Valea Mare Ștefănești au fost efectuate plăți în valoare de 499.193 lei, în baza a două contracte de prestări de servicii atribuite prin nerespectarea procedurii de achiziție și derulate fără întocmirea tuturor documentelor justificative care să confirme prestarea serviciilor contractate. De asemenea, s-a constatat că s-a plătit necuvenit către Florimar Construct Total SRL suma de 6.553 lei reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate în cantitatea decontată la obiectivul de investiție „Reabilitare curte și gard”. În timpul verificărilor, s-a procedat la recuperarea integrală a prejudiciului, abaterea constatată fiind astfel remediată.

 

 

 

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÂMPULUNG


La Spitalul dePneumoftiziologie din Câmpulung, Curtea de Conturi a descoperit că se acordau sporuri mai mari decât prevede legea. Astfel, în perioada 17.07.2015 - 31.12.2017 s-a plătit nelegal persoanelor care au acordat viza de control financiar preventiv propriu suma brută de 15.846 lei, reprezentând spor pentru această activitate de 25% în loc de 10% cum era reglementat prin actele normative specifice.

 

 

 

 

 


 

 ANAP verifică achiziţia de uraniu de la FCN Piteşti


În urma constatărilor, Curtea de Conturi a solicitat Autorității Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) să verifice dacă Nuclearelectrica (SNN) a achiziționat în mod legal pulbere de uraniu din import în perioada 2016-2017: „O altă constatare a vizat achiziția de pulbere sinterizabilă de UO2 (dioxid de uraniu - n.r. ) din import, prin exceptare de la aplicarea prevederilor legale privind achizițiile publice, deoarece SNN SA, pentru neaplicarea prevederilor OUG nr. 34/2006, a invocat dispozițiile art. 245 din ordonanță, potrivit cărora, «nu se aplică pentru contractul care are ca obiect cumpărarea [...] de alți combustibili destinați producției de energie», doar că în această situație nu se justifică neaplicarea procedurilor de achiziție reglementate de OUG nr. 34/2006, întrucât produsul importat este destinat FCN Pitești la fabricarea combustibilului nuclear, acesta din urmă fiind destinat folosirii într-un reactor nuclear în scopul producerii energiei”, se arată în „Raportul public pe anul 2017” al Curții de Conturi.
Tot în raportul public, se fac referiri şi la controalele efectuate la Hidroelectrica, în ceea ce priveşte Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș menţionându-se că „nu au fost inițiate acțiuni în instanță împotriva persoanelor care au executat nelegal construcții private pe terenurile aflate în proprietatea publică a statului și în folosința entității”.


Sursa: saptamanalul ancheta