Consiliul Județean ANGAJEAZĂ! Concurs pentru 7 posturi- salarii între 2904 lei și 8309 lei

Una dintre cele mai mari controverse ale începutului de an a fost iscată de creşterea salariilor angajaţilor care fac parte din aparatul propriu al Consiliului Judeţean. Aşa se face că, de câteva luni, lefurile funcţionarilor din CJ pornesc de la aproximativ 30 de milioane de lei vechi şi ajung chiar şi la 148 de milioane. În aceste condiţii, anunţul administraţiei judeţene potrivit căruia va scoate la concurs 39 de posturi a creat o adevărată isterie. Săptămâna trecută, s-a dat startul examenului pentru un prim lot de angajări la CJ. Iată care sunt posturile scoase la concurs, condiţiile pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească şi salariile pe care fericiţii câştigători le vor încasa după ce vor deveni angajaţi ai CJ.

Şef serviciu - salariu între 8.106 lei și 8.309 lei
Pentru postul de şef serviciu la Serviciul Monitorizare Lucrări Publice şi Guvernanţă Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Argeş se oferă un salariu cuprins între 8.106 lei și 8.309 lei. Cei interesaţi să ocupe această funcţie trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental – ştiinţe inginereşti, să fie absolvent studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice şi să aibă o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 2 ani. Ultima zi de primire a dosarelor pentru acest concurs este 28 iunie, proba scrisă urmând să se desfăşoare pe 10 iulie, la ora 11, iar interviul va fi stabilit ulterior.


Consilier asistent - salariu între 2.904 şi 3.485 lei
În cadrul aceluiaşi serviciu, se angajează, de asemenea, un consilier asistent, post remunerat, conform grilei de salarii a CJ, cu o leafă cuprinsă între 2.904 și 3.485 lei. Candidaţii trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă -domeniul fundamental – ştiinţe economice şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim un an.
Şi Direcţia Juridică Administraţie Publică Locală, Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională are nevoie de un consilier asistent, cu un salariu similar. Pentru acest job se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – ramura de ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative – specializarea administraţie publică şi o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum un an. Concursul pentru ocuparea ambelor funcţii de consilier asistent urmează să se desfăşoare pe data de 10 iulie, ora 11 - proba scrisă, data interviului urmând să fie stabilită ulterior.


Consilier superior - salariu între 5.752 şi 6.392 lei
Serviciul Monitorizare Lucrări Publice şi Guvernanţă Corporativă are nevoie şi de doi consilieri superiori, plătiţi foarte bine, cu salarii cuprinse între 5.752 şi 6.392 lei. Pentru a putea emite pretenţii la unul din aceste posturi trebuie să aveţi studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul fundamental – ştiinţe inginereşti şi o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani, examenul fiind stabilit pe data de 10 iulie, la ora 11, data interviului urmând să fie stabilită ulterior.
De asemenea, şi Serviciul Administrare Patrimoniu şi Devize – Direcţia Tehnică angajează un consilier superior clasa I, pentru care sunt necesare studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti şi o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani. Proba scrisă pentru acest post este programată pe 11 iulie, ora 11, interviul urmând să fie stabilit ulterior.

Consilier principal - salariu între 4.187 și 4.654 lei
Dacă doriţi să lucraţi în calitate de consilier la Serviciul Lucrări Publice Infrastructură şi Investiţii – Direcţia Tehnică pe un salariu cuprins între 4.187 și 4.654 lei este necesar să aveţi studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti – ramura de ştiinţă inginerie civilă, specializarea – Căi ferate drumuri şi poduri şi o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani. Proba scrisă se va desfăşura pe data de 11 iulie la ora 11, data interviului urmând a fi stabilită ulterior.
# Inspector principal - salariu între 4.187 și 4.654 lei
Serviciul Evidenţă Administrare Patrimoniu şi Devize – Direcţia Tehnică - angajează un inspector clasa I, grad profesional principal, pentru care salariul variază între 4.187 și 4.654 lei. Doritorii trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti şi o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani. Proba scrisă se va desfăşura pe data de 11 iulie la ora 11, data interviului urmând a fi stabilită ulterior.