Cum se vor putea vinde, din septembrie, locuințele unde există datorii?

Față de actuala reglementare, viitoarea legislație a asociațiilor de proprietari va cuprinde mai multe aspecte legate de condițiile vânzării apartamentelor de către proprietari, din perspectiva datoriilor pe care le au la asociație sau la utilități. Noua lege se va aplica de la finalul lunii septembrie.
În primul rând, proprietarii vor trebui să facă și dovada plății la zi a utilităților publice, atunci când înstrăinează apartamentele, nu doar dovada achitării cotelor de contribuție la cheltuielile asociației, cum prevede actuala lege
La notar, vânzătorul va trebui să aducă o adeverință din partea asociației, care dovedește că acele cote sunt plătite la zi, dar va putea aduce și o adeverință care să arate restanțele la data respectivă.

Noua reglementare va detalia cum anume va trebui să arate această adeverință. Mai exact:
- va avea număr de înregistrare din evidenţele asociaţiei, data eliberării şi termenul de valabilitate de 30 zile calendaristice;
- va trebui prezentată notarului în original, cu semnătura olografă a administratorului asociaţiei de proprietari şi a preşedintelui, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari; excepțional, semnătura oricăruia dintre aceştia va fi suficientă, dacă în cuprinsul adeverinţei se va menţiona motivul lipsei celei de-a doua semnături.


Cum va autentifica notarul actele de vânzare
În viitoarea reglementare se prevede că notarul va accepta să autentifice actele de vânzare fie în condițiile de mai sus, adică primind adeverința doveditoare a plăților la zi sau a restanțelor ori declarația pe propria răspundere, fie dacă dobânditorul acceptă expres că va prelua în întregime toate restanțele proprietarului către asociația și toate datoriile către toți furnizorii de utilități publice.
Nu de puține ori, dobânditorii apartamentelor cu datorii află destul de târziu de sumele respective sau află că acestea sunt mult mai mari decât li se spusese inițial. Aceste noi prevederi ar trebui să reducă situațiile de acest fel, odată ce intră în vigoare.

Proprietarul va fi obligat să-i dea cumpărătorului orice documente pe care le are acesta și care ar putea avea consecințe asupra drepturilor și obligațiilor privitoare la proprietatea care e înstrăinată, inclusiv certificatul de performanță energetică, scrie în actul normativ. Iar îndeplinirea acestei obligații va trebui să fie trecută expres în contractul dintre părți.

 

Sursa: Avocatnet.ro