Discuții importante la CJ Argeș privind drumul expres Craiova – Pitești

Astăzi, reprezentanții Consiliului Județean au participat la o întâlnire privind  Drumul expres Craiova – Pitești – Tronsonul 4. La discuțiii s-au aflat  reprezentanții C.N.A.I.R., respectiv Emil Rusoiu -  director adjunct Direcția Dezvoltare Autostrăzi și Drumuri Expres, precum și de la unitatea de implementare Drum expres Craviova – Pitești și departamentele avize și exproprieri, președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, vicepreședintele Ion Mînzînă, prefectul județului Argeș, Emilian Dragnea, arhitectul-șef al județului Argeș, Andreea Tache, reprezentanți ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș, primarii localităților afectate de construirea Drumului expres Craiova - Pitești - Tronsonul 4, respectiv din Costești, Albota, Bradu, Suseni, Oarja, Lunca Corbului, însoțiți de responsabilii pentru urbanism din localitățile respective.

Discuțiile s-au purtat pe baza demersurilor necesare reviziurii documentelor aferente re-licitării procedurii de atribuire a obiectivului de investiție ”Proiectare și execuție Drum expres Craiova – Pitești, Tronson 4 – km 89+300 – km 121+185”. 

Totodată, s-a vorbit despre modificările legislative survenite, modificările în domeniul achizițiilor publice, reviziurea Documentației Tehnice, precum și implementarea în cadrul acesteia a informațiilor actualizate de la autoritățile publice locale și deținătorii de utilități, pentru preîntâmpinarea unor posibile modificări de traseu sau de soluții tehnice.