Îți dorești o carieră la ICN - FCN? Nu ratați oferta de studiu!

Vă doriți o carieră în domeniul energiei și tehnologiei nucleare? Vreți să lucrați pe platforma ICN-FCN?
Universitatea din Pitești oferă 45 de locuri subvenționate la secția Energetică și Tehnologii Nucleare – studii de licență, sau la master, unde există 25 de locuri subvențioate, cu specializarea Materiale și Tehnologii Nucleare.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei şi se achită odată cu înscrierea dosarului la concurs.
Admiterea se face în baza mediei aritmetice rezultată din următorul calcul 50 % media anilor de licenta + 50% nota obținută la interviu.
Perioada de înscriere este cuprinsă între 10 – 22 iulie.

CITEȘTE ȘI ... ACUM! Momente critice pentru o femeie! Medicii încearcă să o țină în viață!


Elevii si studenții din Mioveni interesați de aceste programe de studiu pot obține detalii și informații suplimentare la numărul de telefon 0733 100 998 - dna. Ionescu Marilena sau la Biroul de Relatii cu Publicul al primăriei Mioveni, între orele 08.00-16.00.

Actele necesare - programul de master:
a) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la concurs);
b) fişa conţinând datele personale ale candidatului (pusă la dispoziţie candidaţilor la înscriere) completată şi semnată de candidat);
c) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, respectând datele solicitate;
d) 2 fotografii tip buletin;
e) diploma de licenţă/absolvire în original sau diploma echivalentă acesteia (se exceptează absolvenţii promoţiei 2017 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare, dacă are consemnată şi media de finalizare a studiilor); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte programe de studii de masterat din afara facultăţii, vor prezenta:
- copia diplomei de licenţă / absolvire sau a adeverinţei înlocuitoare;
- adeverinţa din care să rezulte că diploma de licenţă / absolvire în original a fost depusă la altă facultate;
- copia legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior.
f) foaia matricolă / suplimentul la diplomă (original sau copie);
g) certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);
h) cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);
i) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
j) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);
k) certificat de competenţă lingvistică pentru candidaţii care se înscriu la cursurile cu predare în limba engleză;
l) candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

Accesați aici ICN Pitești!