IOAN SÎRBU: VOM SCHIMBA PARLAMENTUL PENTRU CETĂȚENI!

IOAN SÎRBU: VOM SCHIMBA PARLAMENTUL PENTRU CETĂȚENI! Vezi ce schimbări propune PNL pentru Parlament!

Pentru a face din Parlament o instituție serioasă, care lucrează pentru cetățean, PNL este pregătit să amendeze Regulamentele de funcționare a Camerei Deputaților si Senatului, inclusiv Constituția.

Iată mai jos schimbările pe care PNL urmează să le facă:

1. Conduită, reguli.

Schimbarea programului de lucru. Propunerea PNL:

O săptămână dezbateri în Plen, o săptămână dedicată comisiilor, o săptămână în circumscripții.

Prezența parlamentarilor

Să fie făcută doar pe baza cartelei de vot, inclusiv în zilele de comisii.
În zilele cu vot în comisii sau plen, prezența ar trebui dictată de exprimarea votului.
Prezenta parlamentarului va fi confirmată atât la începutul, cât și la finalul zilei de lucru.
Transmiterea cartelei către altă persoană pentru a confirma prezența parlamentarului în sediul Parlamentului, votul electronic la 2 cartele, semnături în numele altei persoane, lăsarea cartelei de vot în aparat la părăsirea sălii de ședință, alte acțiuni de natură a duce la îndeplinirea/neîndeplinirea cvorumului vor fi sacționate cu suspendarea parlamentarului pentru trei luni.


Implementarea modelului de prezență de tipul celui din PE .

Folosind modelul de remunerare a europarlamentarilor în funcție de prezență, indemnizația de bază se va reduce la 1/3 din cuantumul actual, iar indemnizația lunară de ședință se va suplimenta cu cele 2/3 rămase.
Măsura are ca scop stimularea participării la ședințele de plen a parlamentarilor.


2. Vot transparent în Parlament.

Motivație: Un parlamentar trebuie să își asume deschis opțiunea de vot în fața celor pe care îi reprezintă. A te ascunde în spatele votului secret nu face decât să alimenteze teoriile intereselor de grup. Votul secret încurajează negocieri politice netransparente ceea ce conduce la decizii politice sau legislative neasumate, sfidează cetățenii.
Păstrarea votului secret doar pentru învestirea Guvernului și moțiuni de cenzură
(Notă: În Parlamentul European votul secret poate fi utilizat doar în situații excepționale, atunci când în plen se solicită această procedură, bine argumentat de la tribuna Parlamentului, și prin votul a cel puțin o cincime din numărul total al parlamentarilor.)
Eliminarea votului secret în situaţia cererilor justiţiei
Exprimarea votului doar prin sistemul de vot electronic sau prin apel nominal (se desființează votul prin ridicarea de mână)
Obligativitatea exprimării votului
(introducerea votului prin corespondență, adică indiferent de motivul absenței, parlamentarul are obligația să notifice în scris liderul de grup, sub propria semnătură, asupra votului său)

Votul final din comisiile de specialitate pe rapoartele la proiectele de legi trebuie să fie transparent, iar la amendamente la fel, ori de câte ori un grup parlamentar o cere.
Solicitările de începere a urmăririi penale sau reținerii referitoare la membri ai Parlamentului trebuie să primească un răspuns în maxim 48 de ore de la înregistrare.


3. Transparentizarea procesului legislativ

Unificarea portalurilor legislative Senat-Camera Deputaților

Fiecare proiect/inițiativă legislativă va avea o fișă unică (în prezent, sunt distincte și parțial integrate) care va evidenția parcursul proiectului, stadiul, termene de dezbatere, forul parlamentar în atenția căruia se află.Toate documentele vor putea fi accesate în format text (în prezent, cele mai multe documente sunt imagine).

Se interzice votul pentru proiecte de acte normative ori documente conexe (rapoarte/amendamente) dacă acestea nu sunt publicate în prealabil pe portalul legislativ al Parlamentului, cu respectarea termenelor regulamentare de consultare de minimum 3 zile.

Dezbaterile parlamentare trebuie să devină 100% publice atât din plen, cât și din comisiile de specialitate.În acest sens, toate ședințele comisiilor/plenului vor fi transmise în sistem live-streaming pe site-ul Parlamentului. Neîndeplinirea acestui criteriu atrage nulitatea deciziilor. Excepție pot face comisiile a căror ședințe nu au un regim public prin natura subiectelor în dezbatere (ex: comisia SRI, SIE, Apărare). Motivarea secretizării oricărei ședințe a unei comisii parlamentare este obligatorie și trebuie să fie postată pe pagina de internet a Camerei respective.

Parlamentul să fie consultat de Guvern înainte de a da o ordonanță de urgență. Parlamentul are obligația de a nu tergiversa discuția asupra unei propuneri de ordonanță înaintată de Guvern care se poate transforma în proiect de lege și urma un calendar strict.

Parlamentarii au obligația să-și deschidă cel puțin un cabinet parlamentar, în circumscripția în care au fost aleși, în termen de cel mult 2 luni de zile de la preluarea mandatului,. Fiecare deputat și senator este obligat să facă publice pe pagina personală de internet găzduită de site-ul Camerei Deputaților sau Senat datele de contact (birou parlamentar, număr de telefon, adresă de e-mail).Nerespectarea acestei condiții se sancționează cu amendă, echivalentul indemnizației de bază pentru 2 luni de zile până la conformarea parlamentarului. Parlamentarul este obligat ca, săptămânal, să desfășoare audiențe cu cetățenii într-un interval orar prestabilit și prezentat public la biroul parlamentar și pe pagina sa electronică.

Înființarea Comisiei pentru Coerență Legislativă, cu statut permanent de comisie comună a Camerei Deputaților și Senatului, având ca principală sarcină supervizarea proiectelor de acte normative aflate în dezbatere parlamentară. Menirea CCL este să pună ordine în haosul legislativ și să se asigure că legile vor fi făcute coerent.

Consultarea mediului asociativ este obligatorie

Măsura întărește dialogul Parlament – societate civilă și se recomandă invitarea organizațiilor de profil la lucrările comisiilor, cu transmiterea în prealabil a agendei de lucru (comisiile de specialitate vor anunța public datele privind programarea dezbaterilor și se vor ocupa de selectarea invitaților, în baza unor criterii transparente)


Inițiative legislative cu impact bugetar suplimentar vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie a anului următor adoptării, cu condiția ca adoptarea legii să aibă loc în Parlament cu cel puțin 6 luni înainte de începerea noului an.
Măsura are în vedere restrângerea inițiativelor generate de interese strict electorale și se bazează pe necesitatea ca actul de guvernare să se fundamenteze pe o planificare stabilă a bugetului de stat. De asemenea, măsura are în vedere deciziile CCR în privința adoptării de inițiative legislative care nu țin cont de acoperirea impactului bugetar, ca urmare a semnalului de alarmă tras de Guvern (Ex: pensiile speciale pentru aleșii locali)

Comandat de PNL Argeș, publicat de MB AGENCY COMPLETE, CUI mandatar financiar: 11160004.