Lecţii bilingve pentru copiii Şcolii Al. Davila în cadrul unui proiect Erasmus

La Școala Gimnazială „Alexandru Davila” Pitești s-a încheiat o nouă etapă în cadrul Proiectului ERASMUS+ „CLIL for children-C4C”, desfăşurat cu sprijinul Universității din Pitești - Facultatea de Științe ale Educației, proiect ce a început în septembrie 2015 și se derulează pe o perioadă de trei ani. 

Copiii din clasele primare împreună cu cadrele didactice implicate - Florentina Tudorache, Loredana Olteanu, Dorina Cristescu, Ana Pop, Floarea Stancu, Gabriela Bădulescu, Alina Ionescu, Veronica Vochin, Anne Marie Coman - au trăit o experiență unică, deosebită prin experimentarea lecțiilor CLIL la disciplinele matematică, științe, geografie. În cadrul acestor lecții elevii au descoperit limba engleză într-o manieră interactivă, distractivă. Astfel, s-a urmărit atingerea unuia dintre principalele obiective ale proiectului ce vizeazǎ implementarea educației bilingve ȋncepȃnd de la nivelul primar şi a metodologiei de predare CLIL (Content and Language Integrated Learning – învățarea integrată a conținutului și limbii), bazatǎ pe predarea limbii engleze prin jocuri noi și inovatoare. Abordarea CLIL la clasǎ se bazeazǎ pe adăugarea unei a doua limbi în procesul de predare şi realizare a unui proces dual de învǎțare pe de o parte a limbii respective, iar pe de altǎ parte a materiei studiate.

Pentru realizarea acestor activități, coordonatorii proiectului - Adriana Lazăr, Cristina Langa, Claudiu Langa și Luiza Sârbu de la Universitatea din Pitești au înmânat certificate pentru absolvirea cursului CLIL și pentru implementarea lecțiilor CLIL cadrelor didactice participante la proiect cât și tuturor celor 130 de elevi beneficiari ai lecțiilor CLIL.