Obligațiile fiscale amânate în starea de urgență devin scadente pe 25 iunie

Îngheţarea activităţior economice a redus, în mod firesc, şi încasările agenţilor economici, ceea ce a pus multe persoane juridice în imposibilitatea de a îşi mai achita dările sau au preferat să le amâne plata, neştiind la ce să se aştepte în perioada următoare. 

S-au adoptat unele măsuri de către guvern, însă nu sub forma în care au fost anunţate, iar acum, după două luni de inactivitate, persoanele juridice s-au trezit că trebuie să plătească toate dările cumulate odată şi nu eşalonat pe mai multe luni. 

„Obligaţiile fiscale cu termen scadent începând cu data de 18.04.2020, neachitate la scadenţă, au fost exceptate de la calculul obligaţiilor accesorii, totodată nefiind considerate restante. Facilitatea urma să înceteze în termen de 30 de zile de la expirarea stării de urgenţă, însă acest termen a fost prelungit până la 25 iunie 2020, conform prevederilor art. III din OUG nr. 90/2020, pentru modificarea OUG nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative.

Menţionăm că obligaţiile fiscale şi-au păstrat termenul scadent de declarare şi plată, însă legiuitorul a prevăzut că pentru neachitarea la scadenţă în termenul sus-menţionat nu se datorează obligaţii fiscale accesorii şi nici nu sunt considerate a fi restante, contribuabilul nefiind executat silit pentru neplata acestora. Amintim că după data de 25 iunie 2020 îşi încetează aplicabilitatea prevederile legale privind suspendarea sau neînceperea măsurilor de executare silită.”, anunţă reprezentanţii Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş. 

 

Sursa: Săptămânalul Ancheta