ȘOMAJ pentru absolvenții de liceu! ANUNȚ IMPORTANT al AJOFM Argeș

Absolvenții de liceu ai promoției 2017, trebuie să se prezinte la agenția pe raza căreia își are domiciuliul pentru a se înregistra ca persoană în căutarea unui loc de muncă, în cazul în care dorește să beneficieze de șomaj.

Înregistrarea trebuie făcută în termen de 60 de zile de la absolvire, deoarece, în condițiile în care în acest termen nu reușește să se încadreze în muncă, poate beneficia de indemnizație de șomaj.

Pentru a evita expirarea termenului de 60 zile, care reprezintă termen de decădere din drepturi în ceea de privește stabilirea indemnizației de șomaj, absolventul trebuie să se prezinte la agenție după încheierea cursurilor cu următoarele documente:

* actul de studii (adeverință, diplomă) eliberat de instituția de învățământ absolvită –

copie+original;

* adeverință medic – cu mențiunea apt de muncă sau clinic sănătos;

* carte de identitate – copie +original.

AJOFM Argeș acordă, printre altele, următoarele servicii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă:

- informare și consiliere profesională;

- medierea muncii;

- formare profesională;

- stimularea mobilității forței de muncă.