Polițiștii vor fi despăgubiţi chiar dacă sunt răniţi în afara programului de lucru

Ministerul Afacerilor Interne vine în completarea actualei legislaţii şi propune ca poliţiştii să fie despăgubiţi chiar şi în afara programului de lucru.

„Despăgubirile pentru riscurile prevăzute la alin. (1) se acordă indiferent de momentul la care poliţistul şi-a exercitat atribuţiile de serviciu, respectiv în timpul ori în afara programului de lucru”, se arată în textul Hotărârii Guvernului nr. 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor.

Actul normativ a fost publicat recent pentru dezbatere pe site-ul propriu al MAI. Pentru a se aplica, propunerea are nevoie de aprobarea Executivului şi de publicarea în Monitorul Oficial.

Prin Hotărârea Guvernului nr.1083/2008 au fost stabilite condițiile în care se acordă despăgubiri pentru poliţişti sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situaţia producerii riscurilor specifice activităţii de poliţie.

În  Hotărârea de Guvern sunt fost identificate patru riscuri:

- rănirea polițistului în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, independent de voinţa lui;

- invaliditatea ca urmare a rănirii;

- decesul în urma unui accident, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor legale;

- prejudiciile aduse bunurilor polițiștilor.

Poliţiştii să primească despăgubiri chiar dacă sunt răniţi în afara programului de lucru

Prin proiectul de Hotărâre de  Guvern se au în vedere următoarele modificări:

- se modifica definiția pentru  „polițist invalid”  și are în vedere stabilirea unei legături
directe cu categoriile de riscuri prevăzute la art. 3 lit. b) – d) din Hotărârea Guvernului nr.1083/2008, precum și raportarea la cauzele vătămătoare relevante pentru situația rănirii polițiștilor;

- se modifica art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.1083/2008, în scopul indicării, în corelare cu definiția reformulată la art.2 lit.c), a categoriei de beneficiari ai  2 despăgubirilor acordate în situația producerii riscurilor legate de invaliditate, respectiv „polițistul invalid”;

- se introduce o dispoziție potrivit căreia despăgubirile se acordă indiferent de momentul la care polițistul şi-a exercitat atribuţiile de serviciu, respectiv în timpul ori în afara programului de lucru, având în vedere caracterul permanent și obligatoriu al serviciului polițienesc, prevăzut de art. 44 alin. (1) din Legea nr. 360/2002;

- se redefinesc cheltuielile acoperite de despăgubiri, ce vizează, în principal, cheltuielile realizate la unități sanitare publice din țară. Pentru cheltuielile realizate în unități sanitare private din ţară sau unități sanitare din străinătate se introduc dispoziții exprese prin care se abilitează ministrul afacerilor interne să aprobe acordarea de despăgubiri, prin ordin, în cazuri individuale;

- se clarifică modul de aplicare adespăgubirilor reprezentând contravaloarea cheltuielilor legate de asigurarea tratamentului medical, în situaţia polițiștilor invalizi, respectiv a poliţiștilor răniți, care au fost clasați inapt pentru serviciul poliţienesc și care au fost încadrați într-un  grad de invaliditate de către comisiile de expertiză medico-militare, ca urmare a rănirii.

 

 

Sursa: observator.tv