Primăria Albeștii de Argeș dă bani pentru nou-născuți

Primăria comunei Albeștii de Argeș oferă stimulente financiare familiilor cu nou-născuți.

Potrivit unei hotărâri a Consiliului Local, se acordă 600 de lei pentru fiecare bebeluș, ținând cont de Legea asistenței sociale privind protecția și promovarea drepturilor copilului și ale Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducea Sărăciei 2015-2010.

Beneficiarii sunt părinții copiilor nou-născuți după data de 1 mai 2019, cu domiciliul pe raza comunei Albeștii de Argeș. De asemenea, nașterea trebuie să fie înregistrată într-o maternitate din țară.

Cererea pentru acordarea stimulentului financiar se depune la Compartimentul Asistență Socială din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Albeștii de Argeș, împreună cu actele doveditoare.

Acte necesare:

- actul de identitate al unuia dintre părinți (original și copie)
- certificatul de naștere al copilului (orgininal și copie)
- cerere tipizată (vezi mai jos)

 

Condiții de acordare:
- se acordă o singură dată pentru fiecare nou născut, pe bază de cerere
- cel puțin un părinte are domiciliul pe raza comunei Albeștii de Argeș
- nașterea s-a înregistrat într-o maternitate din țară
- dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet
- la depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identitate și certificatul de naștere al copilului, ambele în original
- termenul de depunere este de o lună de la data nașterii copilului.