Primăria Berevoești angajează!

Primăria comunei Berevoeşti organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de şef SVSU din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Berevoeşti.
Concursul va fi organizat la sediul primăriei comunei Berevoești din satul Berevoești, str. DC3, nr. 773, după următorul program: 
- selecţia dosarelor de înscriere – 18.08.2017; 
- proba scrisă – 28.08.2017, ora 10.00; 
- interviul   31.08.2017, ora 10.00.


Condiţiile de participare la concurs:
1.Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Cerinţe specifice ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă  de şef SVSU:
- studii  medii – liceu absolvit cu diplomă de bacalaureat;
- abilitățile, calitățile și aptitudinile necesare postului.


Bibliografia şi conţinutul dosarelor candidaţilor vor fi afişate la sediul instituţiei – comuna Berevoeşti, sat Berevoeşti, str. DC3, nr. 773, judeţul Argeş şi pe pagina de internet a instituţiei la adresa www.comunaberevoesti.ro.
Relaţii suplimentare în legătură cu organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine zilnic, în zilele lucrătoare, între orele 8.30 - 16.30, la telefon 0248 / 572030.
Persoană de contact: Scarlat Ilie- secretar.