Salarii nelegale în 13 primării din Argeș!

Salarii nelegale în 13 primării din Argeș!

Rapoartele Curţii de Conturi, publicate în urmă cu două săptămâni, au scos la iveală o serie de abateri descoperite în contabilitatea primăriilor pe care le-au verificat anul trecut. Printre neregulile constatate de inspectorii de conturi se numără şi acordarea unor majorări salariale sau sporuri angajaţilor din primării, în multe cazuri nefiind vorba de rea-intenţie, ci de o greşită interpretare a legislaţiei. 13 primării argeşene s-au regăsit pe lista administraţiilor publice din Argeş cărora Curtea de Conturi le-a imputat banii acordaţi necuvenit unor salariaţi.

Albeştii de Muscel
Angajatul primăriei care a desfăşurat activităţi în cadrul proiectului, finanțat din fonduri comunitare nerambursabile, „Drumul Pietrei”, timp de trei luni a primit o majorare de 12,5%. Deoarece s-a constatat că aceasta a fost ilegală, a trebuit să dea înapoi 1.081 lei.

Albota

Persoana împuternicită cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu a primit pentru această activitate un spor de 25% la salariu, în perioada 2013 – 2016. Conform calculelor, aceasta a primit suma de 8.552 lei, ce trebuie restituită.

Băbana
Două ngajate au primit spor pentru viza de control financiar preventiv peste nivelul stabilit de prevederile legale. Prejudiciul total calculat este de 31.402. Una dintre persoanele vizate şi-a achitat deja suma considerată ca fiind primită nelegal.
În anii 2014 şi 2015, angajaţii primăriei Băbana au fost premiaţi, alocându-se pentru această bonificaţie două procente din cheltuielile salariale. În timpul misiunii de audit s-a considerat că nu trebuiau acordate aceste premii, constatându-se un prejudiciu de 122.947 lei. Nici tichetele de masă nu trebuiau acordate în perioada ianuarie 2013 – februarie 2016, conform concluziei auditorilor, aşa că se mai adaugă un prejudiciu de 394.415 lei.

Bascov
În perioada 2013 - 2015, angajaţii primăriei au primit indemnizaţii, ajutoare şi cadouri, sporuri de periculozitate degradant civic, sporuri de mobilitate şi confidenţialitate şi premii din fondul de 2% acordate necuvenit salariaţilor din cadrul instituţiei. Auditorii au considerat că acordarea acestor bani s-a făcut nelegal şi a cerut recuperarea sumelor, ceea ce înseamnă că primăria Bascov are de plătit 201.000 lei.

Berevoeşti
Prejudiciul 6.560 lei, plătit în perioada 01.10.2013 - 30.09.2015, reprezentând drepturi salariale acordate persoanei responsabile cu exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu în cadrul UATC Berevoești, peste nivelul prevăzut de lege. Abaterea a fost remediată integral.

Cuca
Prejudiciu 18.807 lei din drepturile salariale, acordate necuvenit inspectorului principal Săraru Nicolae-Alin, reprezentând spor pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu, în perioada 1.01.2013 – 31.12.2015.

Lunca Corbului
Prejudiciu 3.739 lei reprezentând majorări de până la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicate la salariul de bază lunar, acordate necuvenit personalului nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile. Nelegalitatea plăților menționate a fost reținută prin faptul că suma acestora reprezintă contravaloarea orelor aferente perioadei în care nu au fost prestate activitățile respective, respectiv intervalul concediiilor de odihnă ale membrilor echipei de proiect.

Mihăeşti
Prejudiciu de 56.167 lei, acordat ca drept salarial nelegal secretarului comunei Mihăești, în perioada 01.09.2013 - 30.09.2015.
Prejudiciu de 52.159 lei, reprezentând contravaloarea drepturilor salariale acordate necuvenit unor funcționari publici și unor angajați, personal contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în perioada 01.09.2013 - 30.09.2015, constând în diverse sporuri care nu sunt prevăzute de legislația în vigoare în domeniul salarizării.

Morăreşti
Pentru salariile plătite către 20 de angajași pentru perioadă determinată, Primăria Morăreşti a luat bani de la capitolul „reparaţii curente” şi i s-a calculat un prejudiciu de 56.431 lei.

Negraşi
Au fost efectuate plăți nelegale în sumă totală estimată de 5.647 lei reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit inspectorului Simescu Gheorghe pe perioada 01.07.2014 - 31.07.2016. Prejudiciul se ridică la 6.213 lei. Consilierul Voicu Georgeta-Daniela a beneficiat de drepturi salariale nelegale în perioada 01.06.2014 - 28.02.2015, prejudiciul calculat fiind de 13.973 lei. Şi consilierii locali au primit cu 11.013 mai mult ca indemnizaţie de şedinţă decât cuantumul prevăzute de lege, pe o perioada de 8 luni.

Sălătrucu
Prejudiciu total de 77.196 lei, provenit din drepturi salariale brute acordate necuvenit unor salariați din cadrul instituției, în perioada 2013 - iunie 2016.

Slobozia
Persoana împuternicită cu exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu a primit salariu peste dreptul prevăzut de lege, în perioada 01.07.2012 - 30.05.2016, în sumă de 10.495 lei. Timp de un an, şi consilierii locali au beneficiat de indemnizaţie de şedinţă mai mare decât cea prevăzută de lege, în sumă totală de 97.996 lei.

Teiu
Secretarul Barbu Cornel a primit necuvenit, la salariu, pentru 2014 – 2016, spor de 15%, pentru atribuțiile de inspector de protecție civilă și, respectiv, spor de 15% din salariu pentru atribuțiile în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, deși aceste componente salariale nu sunt prevăzute de legislația cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 sursa: Săptămânalul Ancheta