Studenții Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică în practică la Apele Române

Studenții Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică au făcut practică la Apele Române. În cadrul orelor de practică susținute de studenții de la Ingineria mediului a Universității din Pitești, aplicațiile în teren au fost îndreptate către Barajul Bascov, pe râul Argeș, obiectiv hidrotehnic al ABAAV.

Aici studenții au fost îndrumați de șeful de baraj Stancu Dumitru și Ionescu Marius- șef tehnic SH Bascov, care le-au prezentat principalele caracteristici, rolul și funcțiile acestui obiectiv hidrotehnic. Despre acest obiectiv, studenții au aflat că:
♦acumularea Bascov, are o suprafață de 140 ha, digurile sunt realizate cu perete continuu din beton sau gelbeton, coronamentul este prevăzut cu o grindă spargeval, iar la piciorul aval al taluzului înierbat este un contracanal de colectare a apelor de infiltrații;
♦ descărcătorul de ape mari este un stăvilar cu profil practic, constituit dintr-un radier masiv deversor din beton armat;
♦ retenția este realizată cu stavile segment cu clapetă inclusă;
♦ disipatorul la această amenajare este într-o singură treaptă, de tip bazin cu dinți Rebock și prag șicanat, în lungime de 55,50 m. Este continuat cu o rizbermă mobilă de 55,50 m alcătuită din blocuri de beton și anrocamente;
♦priza principală de apă deservește Stația de Pompare Bascov, care la rândul ei alimentează Uzina de Apă Budeasa, pentru alimentarea cu apă potabilă a municipiului Pitești;
♦ stația de pompe este o sursa de rezervă care asigură alimentarea cu apă brută a Uzinei de Apă Budeasa și este amplasată în stânga barajului Bascov;


Lacul de acumulare Bascov este ideal pentru desfășurarea competițiilor naționale și internaționale organizate de Federația Română de Kaiac- Canoe.

În zilele următoare, grupe de studenți vor fi prezente la practică la acumulările Pitești (Prundu) și Mărăcineni.