Vrei să intri la facultate? Vezi aici oferta UPIT!
O singură taxă, mai multe opțiuni de înscriere! Începând cu acest an, puteți să vă înscrieți plătind doar 100 de lei , la câte programe doriți. În perioada 03-09.07.2017 se desfășoară activități organizatorice și de pregătire a logisticii pentru admitere. Înscrierile la concursul de admitere încep în data de 10.07.2017. Dosarul candidatului pentru studii de licență: - chestionarul de testare a cunoștințelor și a capacităților cognitive - dosar de mapă - fișa de înscriere - 2 fotografi tip buletin - diploma de bacalaureat original sau diplomă echivalentă - foaia matricolă pentru anii de liceu - adeverință din care să rezume calitatea de student - certificat de naștere - carte de identitate - aviz medical eliberat de medicul de familie - chitanța pentru achitarea taxei de inscriere în valoare de 100 - acte doveditoare pentru scutirea de taxa de inscriere - candidatii care au efectuat studiile în afara Romaniei au obligatia de a prezenta atestarul de recunoastere a acestor studii. Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei şi se achită odată cu înscrierea la concursul de admitere. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere următorii candidaţi: - potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine; - bursieri ai statului român; - orfani de ambii părinţi; - copiii eroilor și martirilor Revoluţiei din decembrie 1989; - copiii salariaţilor şi salariaţii Universităţii din Piteşti; - copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial; - copiii cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere se face numai pe baza actelor originale de înscriere la concursul de admitere şi a actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că aparţin categoriilor enumerate anterior. Scutirea de plata taxei de înscriere în concurs se face o singură dată în cadrul Universităţii din Piteşti. Pentru detalii ADMITERE 2017 accesati paginile facultatilor pe site-ul www.upit.ro