Zi cu mari emoții! Vezi aici dacă ai intrat la liceul dorit!

Elevii de clasa a VIII-a află astăzi la ce licee au fost repartizați în urma susținerii examenului de Evaluare Națională.  
Repartizarea se face computerizat și ține seama de note și de opțiunile pe care elevii le-au completat pe fișa de înscriere.
Rezultatele sunt afișate pe Admitere.edu.ro
Vezi aici rezultatele din județul nostru!

Ministerul Educației a anunțat că se efectuează verificări, iar intervalul de publicare a notelor va fi 16:00-17:00.
”Rezultatele repartizării computerizate în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018 vor fi publicate conform calendarului, miercuri, 12 iulie, pe admitere.edu.ro. Intervalul orar estimat pentru publicare este 16:00 - 17:00. În acest moment se efectuează verificări ale datelor introduse în aplicație astfel încât să fie eliminate orice posibile erori. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, este mesajul postat pe pagina de facebook Ministerul Educației Naționale-România.


 Între 13 şi 17 iulie se va organiza depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

Atenție! În lipsa acestui demers, candidatul pierde locul de la liceul respectiv.


Ce acte sunt necesare la dosarul de înscriere:

- cererea de înscriere (la liceul respectiv);
- cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, acesta din urmă în copie legalizată;
- adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a (se ridică de la școala absolvită de elev);
- foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale) - se ridică de la școala gimnazială;
- fişa medicală a elevului  (de la școala gimnazială).

Ordonarea candidaților se face descrescător după mai multe criterii:

- media de admitere,
- media de evaluare națională,
- media generală de absolvire a claselor V-VIII,
- nota obținută la proba de limbă și litaratură română din cadrul evaluării naționale,
- nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale
- nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor Art. 10, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.  

Formula mediei de admitere este MA=(ABS + 4EN): 5
EN=media obținută la evaluarea națională susținută în clasa a VIII-a, (pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv media de la examenul de capacitate, pentru absolvenții din perioada 2004-2007 media de la testele naționale, pentru absolvenții din 2008 și 2009 media la tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a)
ABS=media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
MA=media de admitere.

În 18 iulie, liceele vor transmite situația locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere. 

Între 19 și 21 iulie vor fi rezolvate situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată, repartizarea candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care nu au participat și a celor care au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizarii computerizate.

24 iulie 2017 - Afişarea situaţiei locurilor libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau probelor la limba modernă sau maternă.

4 septembrie 2017 - Candidaţii se vor înscrie la liceele care organizează probele de aptitudini sau probele la limba modernă sau maternă.
5 – 6 septembrie 2017 -  Desfăşurarea probelor de aptitudini sau probelor de limba modernă sau maternă.

4 – 7 septembrie 2017 - Absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapă anterioară, care nu s-au înscris în termen sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare îşi vor trimite cererile de înscriere.

8 septembrie 2017 - Vor fi repartizaţi absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapă anterioară, care nu s-au înscris în termen sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anerioare.

11 septembrie 2017 -  Transmiterea rezultatelor repartizării către Centrul Naţional de Admitere, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată.